Bestellen rode / oranje zonnepanelen (terracotta)

Hieronder kunt u een offerteaanvraag indienen voor gekleurde zonnepanelen met Vibrant nanocoating.

Opbrengst terracotta, ±81% opbrengst ten opzichte van datzelfde zonnepaneel in zwarte uitvoering op basis van een volledig jaar outdoor metingen door TNO SolarBEAT  Zie datasheet voor meer informatie.

In de Datasheet Soluxa zonnepaneel vindt u meer informatie over gekleurde zonnepanelen. De specificaties van de zonnepanelen zijn beschreven met daarbij de kenmerken en toepassingsmogelijkheden. Naast woningen en bedrijfsvastgoed kunnen gekleurde zonnepanelen bij monumentale panden worden toegepast. Hiermee blijft de esthetiek behouden. Een indicatie van de jaaropbrengst is beschreven met daarbij technische details.

Bestellen Oranje Zonnepanelen (Terracotta) Vul uw gegevens in:

You can submit a quote request below for colored solar panels with Vibrant nanocoating.

Terracotta yield, approximately 81% yield compared to the same solar panel in black version based on a full year of outdoor measurements by TNO SolarBEAT. See the datasheet for more information.

In the Soluxa solar panel datasheet, you will find more information about colored solar panels. The specifications of the solar panels are described along with their characteristics and applications. In addition to homes and commercial properties, colored solar panels can be used for monumental buildings, preserving their aesthetics. An indication of the annual yield is described along with technical details.

Order Orange Solar Panels (Terracotta) Fill in your details:

offerte gekleurde zonnepanelen, gekleurde zonnepanelen op dak, terracotta zonnepanelen, rode zonnepanelen, zonnepaneel rood, oranje zonnepanelen, Colored solar panels, order orange solarpanel, red solar panel
Bestel gekleurde zonnepanelen, gekleurde zonnepanelen op dak, terracotta zonnepanelen, rode zonnepanelen, zonnepaneel rood, oranje zonnepanelen, Colored solar panels, order orange solarpanel, red solar panel
Selected Value: 36

Bestel gekleurde zonnepanelen, gekleurde zonnepanelen op dak, indak gekleurde zonnepanelen, terracotta zonnepanelen, rode zonnepanelen, zonnepaneel rood, oranje zonnepanelen, Colored solar panels, order orange solarpanel, red solar panel on roof